google-site-verification=BrMZ22_R_NIn6Lvy76FPef7-ZYBf9WfUKhKqJngWkcs
 
za 02 jan. | Virtual palaMOUNTAINS Challenge

palaMOUNTAINS Challenge 2021

Palamountains Challenge Doe daarom in het weekend van 2 en 3 januari mee met de palaMOUNTAINS challenge: So take part in the palaMOUNTAINS challenge on the weekend of 2 and 3 January:
Registratie is afgesloten
palaMOUNTAINS Challenge 2021

Tijd en locatie

02 jan. 08:00 CET – 03 jan. 18:00 CET
Virtual palaMOUNTAINS Challenge

Over het evenement

                                                       palaMOUNTAINS Challenge

Het is weer die tijd van het jaar! Het oude jaar is bijna voorbij en het nieuwe komt er snel aan. De tijd om te bedenken met welke goede voornemens het volgende jaar gestart kan worden. Wij willen je bij palaMOUNTAINS hierbij graag uitdagen! Start volgend jaar niet alleen met goede voornemens voor jezelf, maar ook voor je hond(en). Train ze zo goed mogelijk en ondersteun ze op de best mogelijke manier qua voeding en supplementen.

Doe daarom in het weekend van 2 en 3 januari mee met de palaMOUNTAINS challenge: ren, fiets of step(met 1 hond) zo snel mogelijk 3 KM met je hond (alleen monosport) of rijdt een ronde met je kar (maximaal 4 honden) en deel je resultaten op Facebook in dit evenement met de hashtag #palamountainschallenge

Voor de snelste 3 deelnemers per klasse (man/Vrouw apart bij Canicross & Bike) stelt PalamountainsNL mooie prijzen ter beschikking.

Ben je geen snelheidsmonster, maar wel in voor een pittige uitdaging? Doe dan mee met de (Pala) MOUNTAIN challenge. Overwin in het weekend van 2 en 3 januari zoveel hoogtemeters als je kunt samen met je hond tijdens een wandeltocht of hardloopronde. De afstand die je daarbij aflegt of de tijd die je erover doet maakt daarbij niets uit. Alleen het aantal (positieve) hoogtemeters in een toch/ronde telt.

Wat zijn de spelregels:

- Registreer jezelf op de Palamountains website via deze link. Uiteraard kun je aan meerdere onderdelen meedoen.

- Registreer voor de snelheids onderdelen met behulp van GPS een afstand van 3 KM. Gebruik bij voorkeur een autolap van 3 KM.

- Doe je mee met de MOUNTAIN challenge registreer dan een activiteit waarin de hoogtemeters zichtbaar zijn.

- Plaats na afloop in het facebook evenement je resultaten en deel hierbij minimaal de volgende gegevens:

      ·  Onderdeel waaraan is deelgenomen

      ·  Een afbeelding van je route

      ·  De totaal verstreken tijd over 3 KM

      ·  Als je meedoet aan de MOUNTAIN challenge een overzicht va je route, hoogtemeters en hoogteprofiel

- Een leuke foto van jezelf en je hond(en). Leuke filmpjes zijn uiteraard welkom!

     ·  Onder alle ingeleverde foto's en filmpjes wordt ook een mooie prijs (2,5 liter Exceed) weg gegeven.

Kijk voor meer informatie ook op de evenementen pagina op facebook:

Event page palaMOUNTAINS challenge

Alleen tijden geregistreerd tijdens het weekend van 2 en 3 januari tellen mee.

Veel plezier en succes iedereen toegewenst namens:

TEAM Palamountains.

                                                          palaMOUNTAINS Challenge

It's that time of the year again! The old year is almost over and the new is coming soon. The time to think about which good intentions can start the following year. We would like to challenge you at

palaMOUNTAINS! Next year, start not only with good intentions for yourself, but also for your dog (s)

Train them as best you can and support them in the best possible way in terms of nutrition and supplements.

Palamountains Challenge

Compete in the palaMOUNTAINS challenge during the weekend of January 2th and 3th : run, bike or dogscooter (monodog) or drive your cart (4dogs maximum) as fast as you can over a distance off 3km. Afterwards share your results on the Facebook event with the hashtag #palamountainschallenge

For the fastest 3 participants per class (separate classes for men and woman in Canicross & Bike) PalamountainsNL will offer great prizes.

Are you not a speed monster, but still up for a tough challenge? Then enter the (Pala) MOUNTAIN challenge. Cover as much altimeters as you can together with your dog during a run or hike. The distance covered or time taken is not important. Just the total number of positive altimeters will count for the challenge.

What are the rules of the game:

- Register yourself on the Palamountains website via this link. Of course you can enter multiple disciplines if you want.

- For all speed disciplines use a GPS device to register a 3KM distance. Preferably use a 3KM autolap

- If you're competing in the MOUNTAIN challenge, register an activity in which the altimeters are visible.

-  After completing the challenge post your results in the facebook event. share at least the following data:

  • The discipline you competed in
  • A picture of your route
  • The total elapsed time for 3 KM
  • If you participate in the MOUNTAIN challenge, an overview of your route, altimeters and elevation profile

A nice picture of yourself and your dog (s). We also love nice videos of course.

  • Everybody that posts pictures and videos also have a chance to win a nice Price ( 2,5liter Palamountains Exceed)

Look for more information about the eventen also at our event page on facebook:

Event page palaMOUNTAINS challenge

Only runs recorded during the weekend of January 2nd and 3rd are eligible for entry.

Have fun and good luck to everyone on behalf of:

TEAM Palamountains.

Deel dit evenement