top of page

Exceed Bone and Joint

 

Product overview

 

Exceed Bone & Joint is a liquid supplement containing Glucosamine, Chondroitin & Biotin to support the health of your dog's bones, joints and mobility.

 

Animals need nutrients in all stages of life, this starts during pregnancy.

Healthier babies develop stronger bones and joints that they

helps through the different growth stages until they reach adulthood.

 

palaMOUNTAINS Exceed Bone & Joint contain the important ones

ingredients that form the building blocks for good health and vitality

of your dog. The product helps stimulate the production of soft tissue such as cartilage, ligaments, tendons and skin.

Stock Photo - Stock Photo - Stock Photos

Moisturizing and cushioning cartilage tissue that helps prevent injuries under stress.

Enhancement of the skin & cell membranes that help with: energy, metabolism that help the kidneys, nerve and immune system functions.

Stock Photo - Stock Photo - Stock Photos

Antioxidants play a key role in minimizing free radical damage and improving healing.

Exceed Bone & Joint 750ml Water Bottle

€59.95Price
 • Exceed  Bone en Joint

  Exceed Bone & Joint is een vloeibaar supplement met Glucosamine, Chondroitin & biotine ter  ondersteuning  van de gezondheid van botten, gewrichten en mobiliteit van uw hond.

  Dieren hebben voedingsstoffen nodig in alle levensfasen, dit begint al tijdens de dracht.

  Gezondere baby's ontwikkelen sterkere botten en gewrichten die ze

  door de verschillende groeistadia  heen helpt tot ze volwassen zijn.  

  palaMOUNTAINS Exceed  Bone & Joint bevatten de belangrijke

  ingrediënten die de bouwstenen vormen voor een goede  gezondheid en vitaliteit

  van uw hond. Het product helpt het stimuleren van de vervaardiging van zacht weefsel zoals kraakbeen, ligamenten, pezen en huid.

  ​Hydrateren en dempen van kraakbeenweefsel dat blessures onder stress helpt voorkomt.

  Verbetering van de huid & celmembranen die helpen bij: energie, metabolisme die de nieren helpen, zenuw- en immuunsysteemfuncties.

  ​Antioxidanten spelen een sleutelrol om door vrije radicalen veroorzaakte schade te minimaliseren en de genezing te verbeteren.

bottom of page